Úprava metabolizmu Metabolic balance

Výživa detí

Poradenstvo na základe individuálnych konzultácií

  • Výživa športujúcich detí
  • Detská obezita
  • Význam makroživín v strave
  • Význam minerálov, vitamínov, antioxidantov, fytonutrientov
  • Zloženie potravín
  • Pitný režim